Radiation Exposure & Contamination

While the threat of a radiation related incident is very rare, proper precautions, understanding risk and how to limit exposure is essential for journalists working in areas where radioactive materials are used, stored or have been used in the past.

Хоча загроза радіаційного інциденту зустрічається дуже рідко, належні запобіжні заходи, розуміння ризику та способів обмеження опромінення є важливими для журналістів, які працюють у зонах, де використовуються, зберігаються або використовувалися радіоактивні матеріали.


Taking into account my 20+ years of public safety experience including time on a HAZMAT/WMD Team before I became a photojournalist, I created this guide to help Journalists understand how to protect yourself and what to do if you think you have become contaminated. The simple, easy to follow instructions is in both Ukrainian language and English. Infographics from the US CDC are only in English.

Беручи до уваги мій понад 20-річний досвід громадської безпеки, включаючи час роботи в команді HAZMAT/WMD до того, як я став фотожурналістом, я створив цей посібник, щоб допомогти журналістам зрозуміти, як захистити себе та що робити, якщо ви думаєте, що заразилися. Прості, зручні для виконання інструкції українською та англійською мовами. Інфографіка з CDC США надається лише англійською мовою.